KONTAKTUEN DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA

Datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Araudiaren 13. artikuluan ezarritakoa betez, datu pertsonalen babesari buruzko informazio egokia ematen da.

Arduraduna

Nortasuna: Manufacturas Industriales y Mecanizaciones S.A.

IFK: A48112890

Posta-helbidea:

Bilbo-Galdakao errepidea 30, 2. Sotoa, 48004 Bilbo

Telefonoa: 94 412 31 32

Posta elektronikoa: mim-sa.com@mim-sa.com

Helburua

Zuk gurekin (balizko bezeroa/hornitzailea, eta abar) duzun harremana kudeatzea, zure mezuei erantzunez eta, hala badagokio, eskatutako edo zure interesekoa izan daitekeen informazioa eta/edo dokumentazioa bidaliz.

Datuak gorde egingo dira ezabatzeko eskatzen ez den bitartean, eta helburu horretatik eta datuen tratamendutik erator daitezkeen erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den epe osoan.

Legitimazioa

DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak helburu jakin baterako edo batzuetarako tratatzeko.

Jasotzaileak

Datuak lagatzea edo komunikatzea ez dago aurreikusita.

Eskubideak

Interesdunak eskubidea du bere datu pertsonaletan sartzeko, bai eta datu okerrak zuzentzeko eskatzeko ere, edo, hala badagokio, datu horiek ezabatzeko eskatzeko, baldin eta, besteak beste, jarritako helburuak betetzeko beharrezkoak ez badira.

Egoera jakin batzuetan, interesdunak bere datuak tratatzearen aurka egin ahal izango du, edo hura mugatzeko eskatu; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez dira gordeko.

Interesdunak eskubide horiek baliatu ahal izango ditu enpresarekin harremanetan jarriz, “Arduraduna” epigrafean adierazitako helbide edo helbide elektronikora idazki bat bidaliz, eta hark eskabidea egiteko ereduak edo formularioak emango dizkio.